ก.ล.ต.ไฟเขียว "สแกน อินเตอร์" กระจาย 300 ล้านหุ้น ดีเดย์เปิดจองกลางก.พ.

บมจ.สแกนอินเตอร์(SCN) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 300 ล้านหุ้น ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ โดยคิดเป็นสัดส่วนหุ้นราว 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะเสนอขายในช่วงวันที่ 16-18 ก.พ.นี้ 
          
ปัจจุบัน บริษัท มีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 900 ล้านหุ้น โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ 
      
นายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ SCN กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 300 ล้านหุ้น ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ โดยคิดเป็นสัดส่วนหุ้นราว 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจะเสนอขายในช่วงวันที่ 16-18 ก.พ.นี้ 
          
ทั้งนี้บริษัทมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 900 ล้านหุ้น โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ 
          
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และจะนำไปขยายโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG)

เครดิต MONEY CHANNEL