กิจกรรมสงกรานต์สแกน อินเตอร์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคุณธัญชาติ  กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันรดน้ำขอพรกับผู้บริหาร ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามอีกด้วย