งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่าน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์