จับตา หนทางไปสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2050 ของสหรัฐฯ

การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในบทความฉบับออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้อธิบายถึงหนทางที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา จะก้าวไปสู่การพึ่งพาพลังงานทดแทนอย่างสมบูณณ์ 100 เปอร์เซ็นภายในปี 2050 
 
ในปัจุบัน ร้อยละ 87 ของชาวอเมริกันนั้นเชื่อว่า พลังงานทดแทนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศในอนาคต ในขณะที่ ร้อยละ74 ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกลางด้านแรงจูงใจทางภาษี ที่ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ลมและอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน
 
โดยในตัวรายงานได้สรุปว่า รัฐบาลอาจบรรลุร้อยละ 80 ของพลังงานทดแทนในปี 2030 ตามด้วยร้อยละ 100 ในปี 2050 รถยนต์ที่ออกมาใหม่ทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่อาคารจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบความร้อนและระบายความร้อนไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้ทั้งหมดจะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่แต่ละรัฐจะมีเแหล่งทรัพยากรของตนเอง อีกทั้งหลังคาจะเต็มไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งมีฟาร์มลมนอกชายฝั่ง สำหรับแหล่งทรัพยากรน้ำและความร้อนใต้พิภพจะมี13 รัฐที่ได้รับการพิจารณาให้มี
 
นอกจากนั้น ยังมีคำแนะนำให้แต่ละรัฐ ได้มีการออกแบบเทคโนโลยีที่คนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ ส่วนปัญหาที่น่าวิตกกังวลคือการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และที่สำคัญคือการให้ความรู้และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้เ เพื่อให้ผู้คนนั้นเข้าใจและก้าวข้ามผ่านอุปกสรรคในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ
 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานทดแทน 100 เปอร์เซ็นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่ยังรวมถึงเป็นการต่อสู่กับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เช่นเดียวกับราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มสูงขึ้น  ในขณะที่พลังงานลม น้ำและแสงอาทิตย์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกว่าครึ่งหนึ่งของระบบธรรมดา และการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานยั่งยืนที่ดีกว่า ก็นำมาซึ่งการสร้างงาน ลดมลพิษในอากาศ แก้ปัญหาสุขภาพ รวมแล้วมีข้อเสียน้อยมากในการเปลี่ยนแปลง
 
ที่มาและภาพประกอบ http://inhabitat.com
แปลและเรียบเรียงบทความโดย Copyright  : www.energysavingmedia.com