บมจ.สแกน อินเตอร์แถลงเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯพร้อมเปิดขาย IPO 300 ล้านหุ้น

บมจ.สแกน อินเตอร์ ผู้นำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลังจากที่ ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง พร้อมขาย IPO 300 ล้านหุ้น

บมจ.สแกน อินเตอร์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (iCNG) ธุรกิจออกแบบรับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV และธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

ทั้งนี้  บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติในระดับสูง มีการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจและสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ได้ เช่น การคิดค้นระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System) ที่สามารถนำไปติดตั้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตา เป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหวังสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในวงการอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
 
"บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราจึงมุ่งมั่นวิจัยค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถผลิตและประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติได้ด้วยตนเอง รวมถึงการค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์ต่าง ๆ จนสามารถนำมาจดสิทธิบัตรทางนวัตกรรมเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งนำมาสู่การสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคตและสร้างความโดดเด่นให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก" นายธัญชาติกล่าว