สแกน อินเตอร์ ร่วมกับอบต.บางกระบือ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2557

 

ในวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา สแกิน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พาทีมงานสถานีก๊าซธรรมชาติ สามโคก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กับทางองค์กรการบริหารส่วนตำบลบางกระบือ จังหวัดปทุมธานี  เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง และแน่นอนว่าหัวใจสำคัญของงานนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากีฬา และหันหลังให้ยาเสพติด โดยภายในงานมีกีฬามากมาย อาทิ ชักเย่อ เปตอง และฟุตบอล ซึ่งเราได้คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศในกีฬาฟุตบอลในงานนี้มาด้วย 

 

สุดท้ายนี้สแกน อินเตอร์จะดำเนินการจัดและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป