สแกน อินเตอร์ ร่วมใจ บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารเลือด สถาบันโรคทรวงอก ได้ทำการรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กรณีผู้ป่วยต้องการเลือด ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงเทศกาลที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกด้วย
"เติมรักด้วยหัวใจ....เติมน้ำใจด้วยโลหิต"