สแกน อินเตอร์ ร่วมใจ ปันน้ำใจให้น้อง

สแกน อินเตอร์ ร่วมใจ ปันน้ำใจให้น้อง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น โดยนำเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ขนม ยาสามัญรักษาโรคไปบริจาค ซึ่งในครั้งนี้ได้ไปปันน้ำใจให้กับน้อง ๆ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่หมู่บ้านกะหรี่ยงตะเพินคี่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี