SCN รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2558

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

 

"นับเป็นรางวัลที่เป็นยิ่งกว่าความภาคภูมิใจ ที่แสดงถึงความสำเร็จร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตการทำงาน ความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี"