SCN รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2559

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี