SCN เซ็นสัญญา PRAXAIR ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รับแผนรุกธุรกิจปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติ

บมจ. สแกน อินเตอร์ หรือ SCN เซ็นสัญญา PRAXAIR ผ้ผลิตและจําหน่ายก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลก ซื้อก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ลอตใหญ่ รับแผนรุกธุรกิจปรับคณภาพก๊าซธรรมชาติ หนุนศักยภาพการดําเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หลัง ปตท. เตรียมปรับเปลี่ยนแนวท่อในการส่งก๊าซมาใช้ จากอ่าวไทยแทนการนําเข้าจากเมียนมาร์ตั้งเป้าทํารายได้จากธุ รกิจปรับคณภาพก๊าซปีละ ประมาณ130-200 ล้านบาท

นายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกนอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรเปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญากับบริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งถือเป็นบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อสังซื้อก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติ โดยภายใต้การเซ็นสัญญาดังกล่าว บริษัท ฯ จะสั่ง ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว โดยคิดเป็นปริมาณ 35,000-50,000(ตัน) ต่อปี

การเซ็นสัญญากับ แพรกซ์แอร์ ในครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรุกธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่ เข้ามาช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งการให้บริการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองด้านการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับแผนงานของ ปตท. ซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ที่มีความต้องการเปลี่ยนแนวท่อโดยนําก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยมาตามท่อก๊าซเพื่อเข้าสู่สถานีบริการ ก๊าซธรรมชาติหลัก ที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี แทนการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์

สําหรับการใช้แหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยของ ปตท. ในครั้งนี้ ทําให้ SCN มีโอกาสรุกขยายการ ให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ถูกจัดส่งตามแนวท่อก๊าซจากแหล่งอ่าวไทยมายัง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก มีค่าความร้อนประมาณ 44 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าการนําเข้าก๊าซ ธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ที่มีค่าความร้อนประมาณ 38 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร และสูงกว่าค่ามาตรฐานที่เป็นข้อกําหนดของกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดค่าความร้อนของเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์ในประเทศต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 37-42 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร

“การปรับเปลี่ยนแนวท่อมาใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยครั้งนี้ ทําให้บริษัทฯ มีโอกาสสร้างรายได้จาก ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. เพิ่มเติม นอกเหนือจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก (Private Mother Station)และธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ซึ่งได้ทํากับ ปตท. ที่เป็นคู่สัญญากันอยู่แล้ว” นายธัญชาติ กล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ. สแกน อินเตอร์ กล่าวว่าบริษัทฯ ยังได้เตรียมเข้าไปทําสัญญาเพิ่มเติม ปตท. เพื่อ ให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการแก่ ปตท. ได้ภายในไตรมาส 4 ปี2558 นี้

ด้านนางสาววิภา จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็น ผู้ผลิตและจําหน่ายก๊าซรายใหญ่ของโลกซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจในประเทศไทยได้เริ่ม ดําเนินการมากว่า 40 ปี จากฐานผลิตที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยองและส่งจําหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลายและความต้องการใช้ก๊าซในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ บมจ.สแกน อินเตอร์ ได้มีความร่วมมือระหว่างกันมาก่อนหน้านี้ หลังได้จําหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้บริษัท สยามวาสโก เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สแกน อินเตอร์อยู่แล้ว และการลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซครั้งนี้บริษัทฯ จะจัดจําหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ สแกน อินเตอร์ ซึ่งเป็นผู้นํา ที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เนื่องจากมีความเชื่อมันในความแข็งแกร่งต่อการดําเนินธุรกิจ และเชื่อว่าความร่วมมือในการครั้งนี้จะทําให้ทั้ง 2 บริษัทฯ มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทยให้ก้าว ไกลต่อไปได้