ต้นกำเนิดธุรกิจขนส่งก๊าชธรรมชาติ (HISTORY OF NATURAL GAS)

ต้นกำเนิดธุรกิจขนส่งก๊าชธรรมชาติ

HISTORY OF NATURAL GAS

 

เมื่อก๊าซธรรมชาติเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ขยายผลความต้องการใช้อย่างแพร่หลายต่อเนื่องมากขึ้น  และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เจ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลายแห่ง จึงต้องสรรหา สำรองก๊าซธรรมชาติ ให้เพียงพอด้วยเช่นกัน และผู้อ่านสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เขานำก๊าซธรรมชาติมาด้วยวิธีใด วันนี้ผู้เขียนจะพาไปขุดค้นต้นกำเนิดการขนส่งก๊าซธรรมชาติว่าเขามีกรรมวิธีอย่างไร และในปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติรูปแบบไหน

 

การขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยระบบท่อ

 

 

ขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยไม้ไผ่

 

การขนส่งก๊าซธรรมชาติมีมาตั้งแต่ 900 ปีก่อนคริสต์กาล เริ่มจากขนส่งระบบท่อ โดยชาวจีน ด้วยวิธีการใช้กระบอกไม้ไผ่ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนในสหรัฐอเมริกามีการค้นพบก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2359 ( ค.ศ. 1816) หรือเมื่อ 185 ปีที่แล้ว โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่างบนถนนบัลติมอร์ มลรัฐแมรี่แลนด์ ต่อมา เมื่อมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติมากขึ้น จึงมีการวางเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2463 ( ทศวรรษ 1920) ปัจจุบันมีการวางเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริการวมกันเป็นระยะ ทางกว่า 1.3 ล้านไมล์ (2.08 ล้านกิโลเมตร)

 

 

ประเทศไทยนำระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาใช้ พ.ศ. 2524

 

สำหรับประเทศไทย ได้นำระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว โดย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันก็คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ในอ่าวไทยมายังชายฝั่งระยอง เป็นระยะทางประมาณ 415 กิโลเมตร และวางท่อบนบก จากจังหวัดระยอง เลียบถนนสายหลักส่งตรงไปยังผู้ใช้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งท่อส่งก๊าซธรรมชาตินี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันไปตามปริมาณการจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยมีระยะทางรวมกันกว่า 2,650 กิโลเมตร ด้วยหลักการขนส่งจากแรงดันสูงไปสู่แรงดันต่ำ ที่ดำเนินการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

การขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยระบบรถขนส่ง

 

 

รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ Scan Inter

 

การขนส่งทางบก หรือ ขนส่งทางถนน มีมานานแล้ว โดยถูกใช้มากที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1- 2 เพื่อขนย้าย ทหาร ประชากร สเบียง เครื่องมือ อาวุธ จวบจนปัจจุบันก็ยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่ง แต่หากพูดถึงการขนส่งก๊าซธรรมชาติ สำหรับต่างประเทศ จะใช้รูปแบบขนส่งระบบท่อเสียส่วนใหญ่ เพราะมีแนวท่อเกือบ 100 % ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทย ที่มีแนวท่อก๊าซเพียง 60 % หรือ 111 แห่ง คิดเป็นระยะทาง รวม 2,650 กิโลเมตร นอกนั้นเป็นสถานีบริการก๊าซฯ ที่อยู่นอกแนวท่อกว่า 348 สถานี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ จึงเกิดข้อจำกัดในการให้บริการของสถานีที่อยู่นอกแนวท่อ แต่ด้วยระบบขนส่งในบ้านเราเน้นการขนส่งบนถนนเป็นหลักอยู่แล้ว จึงใช้วิธีการอัดก๊าซธรรมชาติด้วยความดันสูง (CNG) หรือที่เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติอัด เข้าถังบรรจุ  ก่อนทำการบรรทุกขึ้นรถขนส่ง นำส่งให้กับสถานีนอกแนวเส้นท่อทั่วประเทศ

 

 

เว็บไซต์อ้างอิง : www.pttplc.com