ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ อีกหนี่งเส้นทางขับเคลื่อนเศรษกิจไทยสู่โลกอนาคต

ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ

อีกหนี่งเส้นทางขับเคลื่อนเศรษกิจไทยสู่โลกอนาคต

โดย : เอ็นเนอร์จี้

 

จากบทความที่แล้ว เอ็นเนอร์จี้ได้พาย้อนไปสมัยก่อนคริสต์กาล จนได้ทราบว่าชาวจีนเป็นผู้บุกเบิกทำการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ด้วยวิธีการส่งผ่านทางกระบอกไม้ไผ่ และทราบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติด้วยรถเทรลเลอร์กันไปแล้ว แต่ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า กระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เขาต้องทำอย่างไรบ้าง  และประโยชน์ที่เราได้รับจากธุรกิจขนส่งก๊าซฯ อีกนับไม่ถ้วนเชียวค่ะ

 

ภายหลังที่ ปตท. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประทศไทย และเป็นผู้ดูแลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งที่อยู่ในแนวเส้นท่อก๊าซฯ ได้ใช้สิทธิการใช้ก๊าซแบบรวดเร็วทันใจที่สุด แต่กระนั้นแล้ว ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายแห่ง ที่ต้องการใช้ก๊าซฯ เพียงแต่ท่อส่งก๊าซฯ ยาวมาไม่ถึง ด้วยเหตุนี้เอง ธุรกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติจึงถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มาแรงแซงโค้งมากที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ พูดอย่างนี้ผู้อ่านอาจมองไม่เห็นภาพ เช่นนั้นเอ็นเนอร์จี้จะขออธิบายเป็นข้อๆ ให้ฟังแล้วกัน

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

  • เราใช้ประโยชน์จากบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อช่วยย่นระยะเวลาและสร้างความต่อเนื่องในการผลิต ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เร็วขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า

Save Money

 

  • ช่วยคืนทุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น เพราะลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและ ปิโตเลียมที่มีราคาค่อนข้างสูง
  • ช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา ภาชนะกักเก็บเชื้อเพลิง ที่เกิดจากการตกตะกอน คราบเขรอะขระที่หลงเหลือจากเชื้อเพลิงน้ำมันและปิโตเลียมอื่นๆ  เพราะก๊าซธรรมชาติ ไม่ทิ้งตะกอนหรือคราบมันให้ต้องทำความสะอาดยุ่งยาก

 

ลดภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 

  • ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงสามารถลดปัญหามลพิษทางอกกาศได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศน้ำ ช่วยลดการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 

เอาละ เมื่อรู้ประโยชน์จากบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติกันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูรูปแบบและขั้นตอนการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน แบ่งได้ 2 รูปแบบดังนี้ค่ะ

 

การขนส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อโดยตรง

 

Sale Gas

 

เป็นวิธีขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เรียกชื่อทางการตลาดว่า Sale Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ถูกขนส่งด้วยระบบท่อเพื่อส่งให้กับผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณแนวเส้นท่อผ่านถึง ในกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากท่อโดยตรง ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จะส่งเข้าสถานีบริการ และเครื่องเพิ่มความดันก๊าซ ณ สถานีบริการจะรับก๊าซธรรมชาติที่มีความดันต่ำ จากระบบท่อมาอัดเพิ่มความดันประมาณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากนั้น ก็จะสามารถเติมใส่ถังเก็บก๊าซฯ ของรถยนต์ต่อไป

 

กระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติแบบท่อโดยตรง

 

 

การขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยเส้นทางคมนาคมบนบก

 

Mother-Daughter System

 

รูปแบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีสถานีหลัก (Mother Station) ทำหน้าที่สูบอัดก๊าซฯ ขึ้นมาจากท่อโดยตรง และทำการบรรจุก๊าซฯ ลงถัง โดยอาศัยรถเทรลเลอร์ในการนำพาไปสู่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติของลูกค้า ที่เรียกว่า Daughter Station

 

กระบวนขนส่งก๊าซธรรมชาติแบบ Mother-Daughter System

การขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยเส้นทางคมนาคมทางน้ำ

 

ในกรณีที่ระยะทางระหว่างแหล่งผลิต กับบริเวณที่ใช้มีระยะทางไกลเกินกว่า 2,000 กิโลเมตร การวางท่อส่งก๊าซฯ จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงมีการขนส่งด้วยเรือที่ถูกออกแบบไว้เฉพาะ โดยการทำก๊าซธรรมชาติ ให้กลายสภาพเป็นของเหลว Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้ปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่า โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการขนส่งด้วยระบบท่อ

 

กระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางเรือ

 

เห็นหรือยังคะ ว่าธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติถูกสร้างให้มีบทบาทเป็นพระเอกหล่อเลิศ เพอร์เฟค ขี่ม้าขาว พร้อมไปช่วยนางเอกซึ่งตกอยู่ในภาวะห่างไกลแหล่งก๊าซธรรมชาติ มองดูเหมือนเป็นเพียงธุรกิจที่เล็กน้อย แต่เห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่ามันส่งผลต่อประเทศชาติในระดับวงที่กว้างมากเลยนะคะ และเอ็นเนอร์จี้เองก็คิดว่ามันเป็นธุรกิจที่สร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศเราได้ไม่ใช่น้อย

 

 

รู้หรือไม่ ?

  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด มีสถานีบริการหลักขนาดใหญ่อยู่ที่สามโคก ทำการสูบอัดก๊าซธรรมชาติจากท่อก๊าซฯโดยตรง และทำการขนส่งโดยรถคอนเทนเนอร์ ให้กับสถานีบริการย่อยของลูกค้ามากกว่า 20 สถานีทุกประเทศ http://www.scan-inter.com/th/product/cng-logistic

 

  • บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับ ปตท.จัดสร้างโครงการ CNG For Industry เพื่อเป็นกำลังหลักให้ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต แต่อยู่ในเส้นทางที่ท่อก๊าซฯ ด้วยการขนส่งทางบก