AUTOMOTIVE BUSINESS ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซีเอ็นจียังครบคลุมมาถึงธุรกิจยานยนต์ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการทั้งรถติดตั้งแก๊สมาตรฐานระดับสากลในนามสแกน เพาว์เวอร์ พลัส, ศูนย์บริการมาตรฐานที่ให้บริการทั้งด้านการติดตั้ง, ซ่อมบำรุง และดูแลรักษา โรงติดตั้งแก๊สมาตรฐานสำหรับรถใหญ่ทุกประเภท รวมถึงโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำของประเทศ

Scan Power Plus รถติดตั้งแก๊สคุณภาพสูงจากโรงงาน

Bus & Truck ติดตั้งแก๊สสำหรับรถบรรทุก รถพ่วง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

Scan Auto Gas ศูนย์บริการติดตั้ง ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุงแก๊ส

Mitsubishi Scan-Inter โชว์รูมมิตซูบิชิ จำหน่ายรถมิตซูบิชิ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมถึงศูนย์บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล