ปตท. เยี่ยมชมนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติจาก สแกน อินเตอร์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเยี่ยมชมนวัตกรรมของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้เวลาในช่วงเช้าเยี่ยมชมในส่วนของงานด้านวิศวกรรมทั้งซีเอ็นจี คอมเพรสเซอร์ (CNG Compressor), เครื่องจ่ายก๊าซซีเอ็นจี (CNG Dispensers), วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Enginering) รวมถึงเยี่ยมชมสถานีหลักในการจ่ายก๊าซธรรมชาติ (CNG Mother Station) ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่สามโคกอีกด้วย

การเข้ามาเยี่ยมชมครั้งนี้ยังรวมไปถึงพูดคุยถึงเรื่องธุรกิจที่ทั้ง 2 บริษัทได้ดำเนินงานร่วมกันหลายโครงการอีกด้วย โดยคุณธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พาคณะผู้เยี่ยมชมจากปตท. เยี่ยมชมทุกภาคส่วนด้วยตัวเอง รวมถึงอธิบายถึงหลักการดำเนินงาน และวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจน

ทั้งนี้บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน, ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ