รมต.พลังงานอินโดนีเซียเยี่ยมชมสแกนอินเตอร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะผู้ติดตาม เพื่อเยี่ยมชมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยมีดร.ฤทธี กิจพิพิธ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชม และแนะนำถึงการประกอบธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ของบริษัทได้วิจัย พัฒนา และให้บริการอยู่

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก๊าซธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น CNG Distribution (สถานีหลักในการจ่ายก๊าซซีเอ็นจีไปยังสถานีที่ให้บริการ), CNG Stations (สถานีให้บริการซีเอ็นจี), CNG Compressor (ซีเอ็นจีคอมเพรสเซอร์), CNG Logistics (ซีเอ็นโลจิสติกส์), Renewable energy (พลังงานทดแทน), Automotive engineering (วิศวกรรมยานยนต์) และ Automotive sale and service (ศูนย์บริการ และจำหน่ายยานยนต์)

 

การเยี่ยมชมของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประเทศอินโดนีเซีย และคณะผู้ติดตามถือเป็นนิมิตหมายอันดีต่อทั้งสองประเทศเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงาน ก่อนที่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) หรือ AEC ในปี 2015

 

ทั้งนี้ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยังทิ้งท้ายอีกว่า "สแกน อินเตอร์ เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015"