Solar Farm

เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆเริ่มน้อยลง ประกอบกับราคาที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้การมองหาพลังงานทดแทนจากธรรมชาติเป็นที่สนใจ และหนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด เล็งเห็นคุณค่าพลังงานทดแทนชนิดนี้ เนื่องจากสามารถช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก่อตั้งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น

โดยที่ผ่านมาบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์เป็นผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรโดยทางบริษัทฯได้เลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิตนานาประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบรับนโยบายความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ บริษัทฯได้ดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสตรีบางภาษี ในฐานะผู้สนับสนุนโครการ และผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ดำเนินการและจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2559