CNG Station Installation and Maintenance

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิต ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซ NGV โดยการออกแบบระบบการเติมก๊าซ NGV ผลิตและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งที่สถานีบริการก๊าซ NGV ซึ่งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ ถังก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ (Dispenser) เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซ NGV ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีบริการก๊าซ NGV ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาประสิทธิภาพตามระยะเวลาดำเนินงาน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบอุปกรณ์การเติมก๊าซ NGV แก่สถานีบริการก๊าซ NGV เป็นจำนวน 250 สถานี จากทั้งหมด 500 สถานีในประเทศไทย และรับเหมา ก่อสร้างสถานีหลัก (Mother Station) ให้กับ ปตท. จำนวน 12 สถานี จาก 17 สถานีทั่วประเทศไทย

โดยปัจจุบันบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ความดันสูง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 50% จนเรียกได้ว่า บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานในประเทศไทยอย่างแท้จริง
 

ตั้งแต่ประเทศไทยได้พัฒนาโครงการการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันเบนซิน และดีเซลจากต่างประเทศ พบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตรถยนต์ และบริษัทที่ทำการผลิตอุปกรณ์ Conversion Kits ต่างก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตรถยนต์ และเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เทียบเท่ากับการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป นั่นก็คือ โครงการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ในสถานีบริการ จึงได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในสถานีบริการมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่ใช้ CNG Compressor และอุปกรณ์ High Pressure ที่สำคัญเช่น CNG Dispenser, Ground Storage, Priority Panel, Decanting Panel รวมถึง CNG Metering Skid ที่ผลิตจาก  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศมากกว่า 200 สถานี และมากกว่า 50% ของจำนวนสถานีบริการ ที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้

CNG Compressor

CNG Compressor หรือเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์เพิ่มความดันให้กับก๊าซฯ และสามารถส่งผ่านก๊าซฯไปยังสถานที่ที่ใช้งานด้วยความดันระดับสูง
 
สแกน อินเตอร์ได้ทำสัญญากับบริษัท INTERMEC ประเทศนิวซีแลนด์ ให้เป็นผู้ประกอบ Compressor และอุปกรณ์ CNG ที่ใช้ในสถานีก๊าซธรรมชาติแต่เพียงผู้เดียว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าดังนี้

Various Inlet Pressure

CNG Compressor ที่ผลิตโดยสแกน อินเตอร์ มีหลากหลาย Inlet Pressure แตกต่างกันให้เลือก ตามความต้องการของลูกค้าโดยเริ่มจาก 1 Bar (15 Psig) จนถึง 34Bar (500 Psig)

Various Capacity

กำลังการผลิตที่หลากหลาย เช่น Slow Fill Compressor ที่ 350 Cum/Hr. ไปจนถึง Compressor ขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตถึง 5000 Cum/Hr.

นอกจากนี้ Bare Shaft Compressor ที่ได้รับการเลือกสรรจากบริษัทฯ ทั้ง 3 ค่ายยังได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามี การบริโภคต่ำ (Low Consumption)  ไม่ว่าจะเป็นกำลังไฟฟ้า หรือน้ำมัน Compressor ที่ใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ อีกทั้งราคาอะไหล่ที่ไม่แพง ทำให้ค่าปฏิบัติการโดยรวมต่ำกว่า Compressor ที่ผลิตจากค่ายอื่น

นอกจากนี้ Bare Shaft Compressor ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามี การบริโภคต่ำ (Low Consumption)  ไม่ว่าจะเป็นกำลังไฟฟ้า หรือน้ำมัน Compressor ที่ใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ อีกทั้งราคาอะไหล่ที่ไม่แพง ทำให้ค่าปฏิบัติการโดยรวมต่ำกว่า Compressor ที่ผลิตจากค่ายอื่น


 

CNG Dispenser

CNG Dispenser หรือตู้จ่ายแก๊สชนิด CNG ได้รับการออกแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก Class 1, Division 1 Zone 1 ตามมาตรฐาน European ATEX Certification for Class 1 Zone 1 Hazardous Area for C4000 Electronic Head and Canadian Standard Association CSA Mark for qualified CNG Hose Products โดยมีอัตราการไหลที่ Max Flow 80 Kg/Min, คำนวณอัตราการจ่ายก๊าซที่แม่นยำโดยระบบ Mass Flow Micro Motion CNG050  และ C 4000 Control unit สามารถทำให้ติดต่อกับระบบควบคุมการขาย Point of Sale (POS) ได้อย่างรวดเร็วและลงตัว