ขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ อีกหนี่งเส้นทางขับเคลื่อนเศรษกิจไทยสู่โลกอนาคต

ธุรกิจขนส่ง, ขนส่งก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ

อีกหนี่งเส้นทางขับเคลื่อนเศรษกิจไทยสู่โลกอนาคต

โดย : เอ็นเนอร์จี้

 

จากบทความที่แล้ว เอ็นเนอร์จี้ได้พาย้อนไปสมัยก่อนคริสต์กาล จนได้ทราบว่าชาวจีนเป็นผู้บุกเบิกทำการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ด้วยวิธีการส่งผ่านทางกระบอกไม้ไผ่ และทราบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติด้วยรถเทรลเลอร์กันไปแล้ว แต่ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า กระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เขาต้องทำอย่างไรบ้าง  และประโยชน์ที่เราได้รับจากธุรกิจขนส่งก๊าซฯ อีกนับไม่ถ้วนเชียวค่ะ

NGV Logistic

                 ปัจจุบัน เมื่อพลังงานธรรมชาติเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และเพื่อเป็นการขยายกำลังการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีหลักไปยังสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มกิจการ THIRD PARTY LOGISTIC ขึ้นที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการขนส่งก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร ให้บริการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปยังสถานีบริการลูก ตามที่บริษัทฯ และ ปตท.

Subscribe to RSS - ขนส่งก๊าซธรรมชาติ