เราทำธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์
ธุรกิจ ยานยนต์

   บริษัทฯ เริ่มให้บริการจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์มาตรฐานรถยนต์มิตซูบิชิอย่างเป็นทางการในปี 2555 ภายใต้สัญญาผู้จำหน่ายระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ มีโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิสแกนอินเตอร์สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและสาขา 2 ตั้งอยู่ที่ถนนซ่อมสร้าง ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิให้แก่นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้ง 2 สาขา เพื่อนำทุนเพิ่มเติมที่ได้จากการจำหน่ายดังกล่าวมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจด้านยานยนต์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส จำกัด (“PMC”) ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท เพื่อรองรับงานประมูลรถโดยสารสำหรับงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมไปถึงการผลิต ติดตั้ง และประกอบรถโดยสารทุกประเภท ที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้บริการ จำหน่าย ให้เช่า และให้บริการหลังการขายรถโดยสารทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการรายย่อย บริษัทฯได้วางแผนจำหน่ายรถมินิบัสผ่านบริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส จำกัด ในปี 2563 โดยบริษัทฯได้ทำการเปิดตัวรถมินิบัส ยี่ห้อ Bonluck (BLK) รุ่น Panthera ขนาด 19+1 ที่นั่ง ในงาน Bus&Truck Expo ช่วงปีที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา