ข่าวสารและกิจกรรม-ห้องข่าว-ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
11 พฤษภาคม 2566 แจ้งการเผยแพร่ MOM AGM 2566 บนเว็บไซต์บริษัท

ดาวน์โหลดเอกสาร

27 เมษายน 2566 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

27 เมษายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

30 มีนาคม 2566 การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี \ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสาร

27 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสาร

24 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จ่ายปันผล และวาระการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร

11 พฤษภาคม 2564 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา