CSR

CSR ACTIVITIES
19 January 2024
SCN มอบของขวัญแก่เยาวชนไทยตัวน้อย

สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม โดยบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้จัดสนับสนุนของรางวัลงานวันเด็กที่ผ่านมา ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณัฐพล อ่อนมาก ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด หรือ SILOG พร้อมด้วยนางสาวพันทิวา คุณจรูญ ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญ เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมจับของรางวัลให้แก่เด็กๆ ในชุมชนสามโคก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่เด็กๆ เยาวชนตัวน้อย ส่งเสริมในเรื่องของกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ อีกทั้งด้านระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานีตำรวจภูธรสามโคก เมื่อวานที่ผ่านมา

CONTACT US

We are a leading company and business leader in
alternative energy that will make your life better.

CONTACT US