CSR

CSR ACTIVITIES
06 June 2024
SCN รับคณะนักศึกษาฝึกงาน ปีที่ 5 พร้อมพาชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี จังหวัดนครปฐม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร ร่วมส่งเสริมและสร้างประสบการณ์การทำงานจริงแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยบอสใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้เปิดบ้านรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานกว่า 40 คน จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ หลากหลายคณะ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานกับทีมงานมืออาชีพของบริษัทฯ เตรียมพร้อมก่อนจะก้าวสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต พร้อมกันนี้ยังจัดทริปนำคณะนักศึกษาเยี่ยมไปชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี จังหวัดนครปฐม เพื่อแบ่งปันสาระความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เมื่อเร็วๆ นี้

CONTACT US

We are a leading company and business leader in
alternative energy that will make your life better.

CONTACT US