นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลนักวิเคราะห์ - ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์
ชื่อ-นามสกุล บริษัท เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
คุณสุวัฒน์ สินสาฏกบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)02-6113558suwat.sin@fssia.com
คุณอนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุลบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)02-081-2779, 02-638-5779anuwat.srikajornratkul@th.nomura.com

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา