ข่าวสารที่น่าสนใจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สแกน อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกด้าน และในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ
เรามุ่งทำงานเพื่อมร้างคุณค่าร่วมให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม
โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ "SCN ร่วมสร้างหลังคาสีเขียว ปีที่ 2"
โครงการ "SCN ร่วมต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต Share for Life ครั้งที่ 9"
โครงการ "SCN รับคณะนักศึกษาฝึกงาน ปีที่ 5"