ข่าวสารที่น่าสนใจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สแกน อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกด้าน และในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ
เรามุ่งทำงานเพื่อมร้างคุณค่าร่วมให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม
โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ "SCN รับคณะนักศึกษาฝึกงาน ปีที่ 5"
โครงการ "SCN เปิดห้องแล็บ พืชเภสัชกรรม จัดอบรม “วัยรุ่นสร้างตัว” ครั้งที่ 2"
โครงการ "ออฟฟิศสีเขียวเพื่อองค์กรที่น่าอยู่"