นักลงทุนสัมพันธ์ - เอกสารเผยแพร่ - รายงานประจำปีและเอกสาร 56-1

รายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2562 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-1 One Report)

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา