ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา
พนักงานประจำ
Le Concorde
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

ฝ่ายวางแผน และวิเคราะห์การเงิน

พนักงานประจำ
Le Concorde
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

พนักงานประจำ
เมืองทองธานี
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

พนักงานประจำ
Le Concorde
วิศวกรฝ่ายขาย

ฝ่ายขายและพัฒนาโครงการ

พนักงานประจำ
เมืองทองธานี
วิศวกรโครงการ (Solar)

แผนกวิศวกรรมพัฒนาธุรกิจ

พนักงานประจำ
เมืองทองธานี
วิศวกรเครื่องกล

แผนกวิศวกรรมพัฒนาธุรกิจ

พนักงานประจำ
เมืองทองธานี
วิศวกรไฟฟ้า

แผนกวิศวกรรมพัฒนาธุรกิจ

พนักงานประจำ
เมืองทองธานี
วิศวกรพลังงาน

แผนกวิศวกรรมพัฒนาธุรกิจ

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา