ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ กิจกรรม
19/12/2023 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
23/05/2023 วันจ่ายเงินปันผล
27/04/2023 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
29/03/2023 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนงบการเงิน ไตรมาส 4/2565
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา