นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม
23/05/2022 วันจ่ายเงินปันผล
27/04/2022 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
23/03/2022 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2564
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา