รู้จักกับ SCAN INTER

      บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN) เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร อีกทั้งบริษัทยังได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น อาทิ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจด้านยานยนต์ ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา