รู้จักกับ SCAN INTER

      บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานระดับชั้นนำของไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติระบบนอกแนวท่อเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ อีกทั้งยังได้รับสัมปทานงานจัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถโดยสารของขสมก. จำนวนทั้งสิ้น 489 คัน บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดที่เติบโตอย่างยั่งยืน ที่เป็นมิตรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังคงมุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ รวมไปถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์ ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา