กิจกรรมเพื่อสังคม
05 เมษายน 2567
SCN ส่งตัวแทนร่วมเสวนา “เส้นทางสายอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยรังสิต
05 เมษายน 2567
SCN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออกัษรเบรลล์สา หรับคนตาบอด ปี ที่ 5
13 กุมภาพันธ์ 2567
SCN ถวายโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ากว่า 350,000 บาท ช่วยวัดวัดป่าฉัพพรรณรังสีจ.ชัยภูมิประหยัดค่าไฟก่อนร้อนนี้
19 มกราคม 2567
SCN มอบของขวัญแก่เยาวชนไทยตัวน้อย
03 มกราคม 2567
หัวเรือใหญ่ SCN ดร.ฤทธี กิจพิพิธ มอบกำลังใจปีใหม่ บริจาคทุนทรัพย์ 2 แสนบาท ให้ 3 โรงพยาบาล และมูลนิธิร่วมกตัญญู
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา