กิจกรรมเพื่อสังคม
12 มิถุนายน 2567
SCN ร่วมสร้างหลังคาสีเขียว ปีที่ 2
12 มิถุนายน 2567
SCN ร่วมต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต Share for Life ครั้งที่ 9
06 มิถุนายน 2567
SCN รับคณะนักศึกษาฝึกงาน ปีที่ 5 พร้อมพาชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี จังหวัดนครปฐม
13 พฤษภาคม 2567
SCN เปิดห้องแล็บ พืชเภสัชกรรม จัดอบรม “วัยรุ่นสร้างตัว” ครั้งที่ 2
02 พฤษภาคม 2567
SCN ส่งเสริมองค์กรคัดแยกขยะ จัดโครงการ “ออฟฟิศสีเขียวเพื่อองค์กรที่น่าอยู่”
02 พฤษภาคม 2567
SCN มอบข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระกุมาร เยซู จังหวัดสิงห์บุรี
25 เมษายน 2567
SCN ร่วมสร้างบุญ ครั้งที่ 3 ส่งต่อเครื่องสำอางเพื่อแต่งหน้าศพ ให้แก่ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
05 เมษายน 2567
SCN ส่งตัวแทนร่วมเสวนา “เส้นทางสายอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยรังสิต
05 เมษายน 2567
SCN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออกัษรเบรลล์สา หรับคนตาบอด ปี ที่ 5
13 กุมภาพันธ์ 2567
SCN ถวายโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ากว่า 350,000 บาท ช่วยวัดวัดป่าฉัพพรรณรังสีจ.ชัยภูมิประหยัดค่าไฟก่อนร้อนนี้
19 มกราคม 2567
SCN มอบของขวัญแก่เยาวชนไทยตัวน้อย
03 มกราคม 2567
หัวเรือใหญ่ SCN ดร.ฤทธี กิจพิพิธ มอบกำลังใจปีใหม่ บริจาคทุนทรัพย์ 2 แสนบาท ให้ 3 โรงพยาบาล และมูลนิธิร่วมกตัญญู

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา