นักลงทุนสัมพันธ์ - ข้อมูลผู้ถือหุ้น - รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)

5,770

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

36.75

ลำดับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 717,920,000 59.83
2 นาง ณัชชา กิจพิพิธ 20,000,000 1.67
3 นาย สมพล ว่องสิริชนม์ 14,044,800 1.17
4 นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 13,679,100 1.14
5 นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 13,000,000 1.08
6 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 12,342,800 1.03
7 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา 11,989,800 1.00
8 น.ส. นริศรา กิจพิพิธ 10,520,000 0.88
9 นาย ฤทธี กิจพิพิธ 10,520,000 0.88
10 นาย ไชยยศ พงศ์จารุสถิต 10,250,000 0.85
รวม 834,266,50069.53
ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา