รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม
06 กันยายน 2566
SCN สร้างพลังจิตอาสา ในโครงการ “โครงการสุขส่งเสียง” นำแสงสว่างเพื่อคนตาบอด

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน ภายใต้การดำเนินงานของหัวเรือใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ผลักดันพลังจิตอาสาเพื่อสังคมผ่านโครงการ “สุขส่งเสียง” แสงสว่างและโอกาสเพื่อคนตาบอด โดยเปิดรับอาสาสมัครกลุ่มนิสิตนักศึกษาฝึกงานของบริษัทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือ หรือหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตาแห่งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้และจินตนาการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้


เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา