รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม
25 ตุลาคม 2566
ผู้บริหาร SCN ร่วมสร้างศาลาวัดชินวรารามวรวิหาร

อิ่มบุญกับบอสใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ที่ล่าสุดเพิ่งนำทีมครอบครัวสแกน อินเตอร์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาวัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี ศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อให้มอบถวายให้แก่วัดและพุทธศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา โดยทาง ดร. ฤทธี เผยว่า วัดชินวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อวัดมะขามใต้ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนมาอย่างยาวนาน ในการนี้จึงได้จัดโครงการก่อสร้างศาลาวัดชินวรารามวรวิหาร ขึ้นเพื่อ ชาวสแกน อินเตอร์ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลวัดและสนับสนุนให้วัดยังคงเป็นศูนย์รวมชุมชนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป


เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา