รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม
05 เมษายน 2567
SCN ส่งตัวแทนร่วมเสวนา “เส้นทางสายอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยรังสิต

บริษัท สแกน อินเตอร์ จeกัด (มหาชน) หรือ SCN ได้รับเทียบเชิญจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพ” โดย SCN ได้ส่งตัวแทน นางสาวพรทิพา เจริญผล ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และใน ฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาหลักในการบรรยาย ข้อมูลให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เกี่ยวกับประเด็นการทำงานในสาขาอาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียน การสอนและแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา