รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม
02 พฤษภาคม 2567
SCN ส่งเสริมองค์กรคัดแยกขยะ จัดโครงการ “ออฟฟิศสีเขียวเพื่อองค์กรที่น่าอยู่”

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมองค์กรสีเขียวเพื่อความน่าอยู่ โดยได้ผลักดันจัดกิจกรรม โครงการ “ออฟฟิศสีเขียวเพื่อองค์กรที่น่าอยู่” ให้พนักงานร่วมกันคัดแยกขยะต้นทางภายในองค์กร และนำขยะมารีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะในองค์กรแล้ว ยังเป็นการจัดสรรให้พื้นที่สำนักงานมีระเบียบ โปร่ง โล่ง เหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมยังได้มีโอกาสส่งมอบต่อขยะที่มีมูลค่า อาทิ ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพคนเก็บของเก่าหรือซาเล้งที่นับเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรีไซเคิลของไทยอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัว สำหรับกิจกรรมดังกล่าว SCN มุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในแบบที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชมและสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา