สมัครงาน

วิศวกรพลังงาน

หน้าที่ รับผิดชอบ

- วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้อง

- นำเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการทำงาน 0 – 3 ปี

สวัสดิการ

เบี้ยเลี้ยงภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

ประกันอุบัติเหตุ

งาน Outing หรืองานสังสรรค์ประจำปี

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

หยืดหยุ่นเวลาการทำงาน

เงินช่วยเหลือค่างานศพ

ประกันชีวิต

เงินช่วยเหลือค่างานแต่ง

ลาบวช

โบนัสประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของพนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันชีวิต

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา