สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน

หน้าที่ รับผิดชอบ

- ค้นคว้าวิจัยข้อมูลให้แก่ทีมผู้บริหาร ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การวิจัยตลาด แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม

- วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินในทุกหน่วยธุรกิจเพื่อระบุแนวโน้มและข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดเตรียมรายงาน และการนำเสนอตามที่ต้องการ

- สร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับการตัดสินใจลงทุน (เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน/โครงการขยายใหม่ และการควบรวมกิจการ) และวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการควบรวมกิจการและการเพิ่มทุน และดำเนินกระบวนการที่จำเป็น

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป การเงิน, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงาน 2-7 ปีในด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน หรือนักลงทุนสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ด้าน Financial Modelling, Project Feasibility, JV, M&A จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office และโปรแกรม Outlook

- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

ทุนการศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลืองานแต่งและงานศพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

งานสังสรรค์ประจำปี

ประกันสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา