สมัครงาน

วิศวกรขาย

หน้าที่ รับผิดชอบ

- ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด

- ขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสินค้าและบริการ

- ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลตลาด และสภาพแวดล้อม สินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

- บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน

- ร่วมในการหาช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ,สาขาเครื่องกล, บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

ทุนการศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลืองานแต่งและงานศพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

งานสังสรรค์ประจำปี

ประกันสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา