สมัครงาน

วิศวกรโครงการ (Solar)

หน้าที่ รับผิดชอบ

- วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้อง (คำนวณราคาต้นทุนและราคาขาย) เช่น โครงการ Solar, โครงการพลังงานไฟฟ้า และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- หากมีประสบการณ์ในการบริหารงาน Solar หรือโครงการพลังงานไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- นำเสนอข้อมูลโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นำเสนอราคาโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเชื้อเพลิงโลก

- ดูแลรักษาสภาพโครงการปัจจุบันให้ดำเนินต่อไป

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์

- หากมีประสบการณ์การทำงานหรือมีความรู้ทางด้านพลังงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ

เบี้ยเลี้ยงภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

ประกันอุบัติเหตุ

งาน Outing หรืองานสังสรรค์ประจำปี

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

หยืดหยุ่นเวลาการทำงาน

เงินช่วยเหลือค่างานศพ

ประกันชีวิต

เงินช่วยเหลือค่างานแต่ง

ลาบวช

โบนัสประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของพนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันชีวิต

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา