สมัครงาน

วิศวกรโครงการ

หน้าที่ รับผิดชอบ

- ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและปฎิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานทั้งด้านคุณภาพ,ระยะเวลา และงบประมาณ

- ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

- จัดทำรายงานความคืบหน้าโคงการ

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือโยธา

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (กว) ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-ประสบการทำงาน 1 – 3 ปี

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

ทุนการศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลืองานแต่งและงานศพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

งานสังสรรค์ประจำปี

ประกันสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา