สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่ รับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลการออกแบบ การคำนวณ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและให้เป็นไปตามนโยบาย

- เตรียมเอกสาร/จัดหาข้อมูลสำหรับการประมูลงานโครงการ

- จัดทำงบประมาณสำหรับงานแต่ละโครงการ

- การสำรวจเพื่อออกแบบและติดตั้ง

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (กว) ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

สวัสดิการ

เบี้ยเลี้ยงภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

ประกันอุบัติเหตุ

งาน Outing หรืองานสังสรรค์ประจำปี

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

หยืดหยุ่นเวลาการทำงาน

เงินช่วยเหลือค่างานศพ

ประกันชีวิต

เงินช่วยเหลือค่างานแต่ง

ลาบวช

โบนัสประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของพนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันชีวิต

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา