สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่ รับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลการออกแบบ การคำนวณ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและให้เป็นไปตามนโยบาย

- เตรียมเอกสาร/จัดหาข้อมูลสำหรับการประมูลงานโครงการ

- จัดทำงบประมาณสำหรับงานแต่ละโครงการ

- การสำรวจเพื่อออกแบบและติดตั้ง

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (กว) ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันชีวิต

เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

ทุนการศึกษา

ชุดยูนิฟอร์ม

โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

โบนัสประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลืองานแต่งและงานศพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

งานสังสรรค์ประจำปี

ประกันสังคม

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา