อดีต CEO EXIM BANK ขึ้นนั่งประธานบอร์ดคนใหม่ SCN
ข่าวสาร
|
19 ตุลาคม 2566

      คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร มีมติแต่งตั้ง “นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” นั่งประธานบอร์ด SCN คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566

      การแต่งตั้งประธานบอร์ดใหม่ในครั้งนี้เป็นอีกวาระสำคัญของทางบริษัทสแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2566 โดยนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงินมายาวนาน และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK (ปี 2559 - 2564) ซึ่งนับเป็นผู้บริหารอาวุโสคนสำคัญ ผู้มีชื่อเสียงในการทำงานด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงการปฏิรูปสถาบันการเงินที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่สามารถบริหารองค์กรให้มีฐานะมั่นคง อีกทั้งขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอีก 4 บริษัท อาทิ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงยังมีดำรงตำแหน่งในบริษัทสำคัญที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมไทย – ญี่ปุ่น, บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด, บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

      ซึ่งจากประสบการณ์ในการบริหารของ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา นั้นล้วนมีนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริหารอาวุโสที่มีชื่อเสียงในแวดวงเศรษฐกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การลงทุน และการธนาคาร ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประกอบกับยังมีเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังคุ้นเคยกับธุรกิจพลังงาน เหล่านี้จึงนับเป็นการสร้างโอกาสในขยายธุรกิจในเวทีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกับอนาคตที่สดใสให้กับ SCN

      สำหรับนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร ระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ SCN จึงตั้งใจนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างยาวนาน มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา