SCN ไฟเขียวออก SCN-W3 แจกฟรีผู้ถือหุ้นเดิม 3:1 พร้อมโชว์ผลงาน Q3/66 รายได้ YoY โตเพิ่ม 480 ล้านบาท กำไรพุ่ง 131%
ข่าวสาร
|
15 พฤศจิกายน 2566

      SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร ไฟเขียวออกวอร์แรนท์ SCN-W3 จำนวน 403,056,836 หน่วย แจกฟรีสาหรับผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 1 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดผลประกอบการไตรมาส 3/2566 กวาดรายได้เพิ่ม 480 ล้านบาท กำไรสุทธิ 97 ล้านบาท โต 131% ส่งต่อสัญญาณทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/2566 เติบโตต่อเนื่อง แย้มปลายปีจ่อคว้างานขนส่งก๊าซธรรมชาติอีก 200 ล้านบาท

      ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า เนื่องด้วยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทคว้ารายได้เพิ่มอยู่ที่ 480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือ 131% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยไม่รวมกำไร one-time ที่เกิดจากขายเงินลงทุนบริษัทเครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จากัด ในไตรมาส 1/2566 รวมถึงการตัดจำหน่ายโครงการที่เป็น Non-perform ของบริษัท

      สำหรับปัจจัยกระตุ้นยอดการเติบโตของบริษัทในไตรมาส 3/2566 นี้ มาจาก 1) การเติบโตของผลการดำเนินงานในทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ ได้อานิสงส์บวกจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 2) เริ่มรับรู้รายได้จากสัญญาจ้างขนส่งจากการชนะประมูลงานขนส่ง ปตท. เมื่อไตรมาส 2/2566 และ3) รับรู้รายได้จากงานจ้างเหมาก่อสร้างปั้ม ปตท. สาขาวังจันทร์ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีวาระสำคัญล่าสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SCN-W3 จำนวนไม่เกิน 403,056,836 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 มีอายุ 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 โดย SCN-W3 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งการมีมติอนุมัติออกวอร์แรนท์แจกฟรีให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากการที่ SCN เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีกำไรต่อเนื่อง การออกวอร์แรนท์ปลายปีนี้จะทาให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ เป็นหุ้นสามัญได้ในราคาที่จูงใจ ขณะเดียวกัน SCN ยังเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต ดร.ฤทธี กล่าว อย่างไรก็ตามจากผลงาน ใน 9 เดือนแรก ส่งสัญญาณอนาคตสดใสของ SCN ทำให้คาดว่าแนวโน้มผลงานในไตรมาส 4/2566 จะฉลุยตามคาด เนื่องจากเป็นโค้งเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจที่ดีมานด์ก๊าซปรับตัวสูงขึ้น พร้อมกับบริษัทจ่อประมูลงานขนส่งก๊าชธรรมชาติเพิ่มอีก 200 ล้านบาท นอกจากนี้ยังคงเดินหน้ายื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในปี 2567 ทั้งนี้ภายหลังจากเข้าตลาดหุ้น บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จากัด (SAP) จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 20 MW ทำให้มีกาลังการผลิตไฟฟ้า 45 MW ซึ่งกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรของ SAP เติบโตเท่าตัว

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา