วันสุดท้ายของการซื้อหุ้น SCN ได้รับสิทธิ์ W3 อัตราส่วน 3:1 ก่อน XW 31 มค.
ข่าวสาร
|
29 มกราคม 2567

      เตรียมรับอั่งเปาก่อนเข้าตรุษจีนแบบไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อย สาหรับผู้ถือหุ้น SCN หรือ บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) ที่เตรียมรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือวอร์แรนท์ SCN-W3 ฟรี จานวน 403,056,836 หน่วย

      โอกาสดีที่ผู้ถือหุ้นพลาดไม่ได้ รีบซื้อก่อนภายในวันวันที่ 30 มกราคม 2567 ก่อนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XW กาหนดสิทธิ ในวันที่ 31 ม.ค. 2567

      ด้าน ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SCN ตามที่มีมติแจกวอร์แรนท์คืนกาไรให้แก่ผู้ถือหุ้นกันแบบไม่กั๊ก ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ใบสาคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 มีอายุ 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 โดย SCN-W3 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท กาหนดให้วันที่ 1 ก.พ.67 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SCN- W3 (Record Date) และกาหนดให้วันที่ 27 ก.พ.67 เป็นวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SCN-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้นอกจากผู้ถือสิทธิจะสามารถแปลงสิทธิสภาพวอร์แรนท์ ให้เป็นหุ้นสามัญในราคาที่น่าจูงใจ ได้ในอนาคตแล้ว ยังเหมือนเป็นการได้โอกาสในการสร้างกาไรการเติบโต ผ่านความสาเร็จในธุรกิจของ SCN มาอยู่ในมือก่อนใคร ทั้งจากการเติบโตในทุกหมวดธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเตรียมดันบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จากัด หรือ SAP เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และ SCN จะมีธุรกิจใหม่ EV Charger โซลาร์โฮม รวมถึงการเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รูปแบบใหม่ในอนาคต

      “บริษัทฯ เดินหน้าบนความแข็งแกร่งและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาร่วม 9 ปี ซึ่งไม่เคยขาดทุน และเติบโตแบบพหุคูณ สาหรับนักลงทุนที่ชอบพลังงาน ชอบหุ้นมีความมั่นคงสูง มีกาไรตลอดเวลา และมีปันผลต่อเนื่อง มั่นใจเติบโตไปพร้อมกันกับ SCN ได้” ดร.ฤทธี กล่าวทิ้งท้าย

ติดต่อเรา

เราเป็นบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ติดต่อเรา