ธุรกิจขนส่ง
            ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการขนส่งสินค้า และวัตถุอันตรายต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), ก๊าซธรรมชาติ (NGV), ก๊าซไนโตรเจน (N2), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) และสินค้าทั่วไปที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าของบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ ปตท., Linde, SCG, Yusen เป็นต้น ผ่านพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ระยอง และชลบุรี

           นอกจากนี้ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งระดับสากล ตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงานขับรถทุกคน ห้องควบคุมและตรวจสอบการทำงานบนท้องถนนของรถขนส่ง โดยทีมงานคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ GPS และการบันทึกภาพการทำงานตลอดเส้นทางขนส่ง (Real-Time) ของรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง โดยตั้งเป้าหมายที่ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" (Zero Accident)
            สแกน อินเตอร์ ให้บริการขนส่ง และพนักงานขับรถ โดยมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าทุกประเภท ตั้งแต่วัตถุอันตราย ก๊าซอุตสาหกรรม และสินค้าทั่วไปโดยมีพื้นที่ปฏิบัติการ 3 พื้นที่ คือ ชลบุรี ระยอง และปทุมธานีมีรถขนส่งให้บริการกกว่า 150 คันพร้อมบุคลากรมืออาชีพ และมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้บริการเป็นเลิศ และความเชื่อถือแก่ลุกค้าผ่านระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้ มาตรฐานระดับสากล
ธุรกิจขนส่ง
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com