ธุรกิจยานยนต์
            บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับผู้ผลิตรถโดยสารจากประเทศจีน เพื่อจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับสัมปทาน โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับ ขสมก. จำนวน 489 คัน เป็นระยะเวลา 10 ปี เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้สะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังช่วยคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวกรุงเทพฯ
ธุรกิจยานยนต์
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com