สแกน อินเตอร์ สั่งสมประสบการณ์วิศวกรรมพลังงาน และนวัตกรรมพลังงาน มากว่า 4 ทศวรรษ
           สิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คือ การมีธุรกิจครอบคลุมทางด้านก๊าซธรรมชาติ ทุกแขนง ตามแนวคิดเรื่องความมั่นคงของบริษัทฯ (Sustainable Business)
           สแกน อินเตอร์ ดำเนินธุรกิจน้ำมันและก๊าซ โดยเริ่มต้นจากงานก่อสร้างโยธา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน (Gas Service Station) สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ งานออกแบบติดตั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า งานติดตั้งท่อส่งก๊าซและท่อแรงดันสูง การให้บริการเครือข่ายก๊าซ เช่น งานผลิต และขนส่ง NGV ไปยังสถานีลูก รวมถึงการจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าซึ่งตั้งอยู่นอกแนวท่อก๊าซ เป็นการมองภาพการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างครบวงจร
ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com