ซ่อมและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (O&M Solar)
          เราดูแลระบบหลังการติดตั้งตลอดระยะเวลาสัญญา สแกน อินเตอร์ มีกลุ่มลูกค้าที่ติดตั้ง “โซลาร์รูฟท็อป” อยู่ในหลาย พื้นที่ทั่วประเทศ เราจึงจัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Monitoring), ระบบผลิตไฟฟ้าและจัดให้มีทีมปฎิบัติการและซ่อมบำรุงรักษา (O&M) ที่มีประสบการณ์เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบสามารถผลิต และ จ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน


          ด้วยเป้าหมายสูงสุดเพื่อสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานผ่านการใช้ “โซลาร์รูฟท็อป” ได้อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาสัญญา
ห้องควบคุม (Monitoring Room) พร้อมพนักงานตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างการตรวจสอบและรายงานผล
Operation & Maintenance (O&M)
SOLAR PANEL CLEANING (การล้างแผง)
PV MODULE SYSTEM INSPECTION (การตรวจสอบแผง)
STRUCTURE INSPECTION (การตรวจสอบโครงสร้าง)
INVERTER INSPECTION (การตรวจสอบ Inverter)
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) INSPECTION (การตรวจสอบตู้ MDB)
COMBINER ARRAY BOX INSPECTION (การตรวจสอบกล่องรวมสายไฟฟ้า)
CCTV SYSTEM INSPECTION (การตรวจสอบกล้องวงจรปิด)
PUMP STATION INSPECTION (การตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง)
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com