ซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์
            สแกน อินเตอร์ มีประสบการณ์ด้านก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงมากกว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. และผู้ประกอบการภาคเอกชนอื่นในการรับเหมาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV Station) กว่า 158 สถานี คิดเป็น 75% ของสถานี NGV ทั้งหมดของประเทศไทย
           ด้วยทีมงานซ่อมบำรุงฯ ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ใน 365 วัน เพื่อดูแลลูกค้า ให้สามารถจำหน่าย NGV ได้อย่างต่อเนื่อง
           ให้ สแกน อินเตอร์ สนับสนุนการซ่อมบำรุงสถานีบริการของท่าน
โทร 065-510-8183 หรือ Sales@Scan-inter.com
Metering
Dispenser
การให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
Ground Storage
Compressor
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com