บริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับอุตสาหกรรม (iCNG, iLNG)
            ตอบโจทย์พลังงานเพื่อลูกค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีสถานที่ตั้งนอกแนวท่อส่งก๊าซ และมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาด มีราคาต่ำกว่า ไม่กระทบกับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง ลดการปล่อย CO2 ทดแทนเชื้อเพลิงเดิม เช่น LPG น้ำมันเตา หรือถ่านหิน
           สแกน อินเตอร์ ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้าง Solution ด้วยนวัตกรรมระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (PRS: Pressure Reducing System) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่ยังคงประสิทธิภาพของค่าความร้อน และประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย ชีวอนามัยในการขนส่ง และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ทำให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของการใช้งาน CNG
“ก้าวต่อไปในการเป็นเครือข่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”
           ปัจจุบันธุรกิจ CNG และ LNG ได้รับความสนใจจากธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศ นำโดย สแกน อินเตอร์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพลังงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น คือ Toho Gas, Shizuoka Gas และ Osaka Gas ที่พร้อมร่วมทุนและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ CNG และ LNG ให้ก้าวสู่การเป็นเครือข่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
“ใช้ก๊าซธรรมชาติได้ แม้ไม่อยู่บนแนวท่อก๊าซฯ”
ก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงพร้อม
ให้บริการ


ขนส่งถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ด้วย
ระบบ GPS และกล้อง CCTV
ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามวางแผนงานส่งก๊าซฯ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


สถานีรับก๊าซออกแบบ
และก่อสร้างด้วยวิศวกรมืออาชีพ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มสุขภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมข้างเคียง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ

           เทคโนโลยีการลดแรงดันโดยใช้น้ำร้อน เป็นตัวลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ สามารถควบคุมได้ทั้งแรงดัน (Pressure) อัตราการไหล (Flow) และอุณหภูมิ (Temperature) ของก๊าซธรรมชาติ
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com