บริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับอุตสาหกรรม (iCNG, iLNG)
            ตอบโจทย์พลังงานเพื่อลูกค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีสถานที่ตั้งนอกแนวท่อส่งก๊าซ และมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาด มีราคาต่ำกว่า ไม่กระทบกับความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง ลดการปล่อย CO2 ทดแทนเชื้อเพลิงเดิม เช่น LPG น้ำมันเตา หรือถ่านหิน

           สแกน อินเตอร์ ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้าง Solution ด้วยนวัตกรรมระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (PRS: Pressure Reducing System) ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่ยังคงประสิทธิภาพของค่าความร้อน และประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย ชีวอนามัยในการขนส่ง และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ทำให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของการใช้งาน CNG
“ก้าวต่อไปในการเป็นเครือข่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”
           ปัจจุบันธุรกิจ CNG และ LNG ได้รับความสนใจจากธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศ นำโดย สแกน อินเตอร์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพลังงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น คือ Toho Gas, Shizuoka Gas และ Osaka Gas ที่พร้อมร่วมทุนและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ CNG และ LNG ให้ก้าวสู่การเป็นเครือข่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
“ใช้ก๊าซธรรมชาติได้ แม้ไม่อยู่บนแนวท่อก๊าซฯ”
ก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงพร้อม
ให้บริการ


ขนส่งถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ด้วย
ระบบ GPS และกล้อง CCTV
ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามวางแผนงานส่งก๊าซฯ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


ณ สถานีรับก๊าซออกแบบ
และก่อสร้างด้วยวิศวกรมืออาชีพ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มสุขภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมข้างเคียง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ

           เทคโนโลยีการลดแรงดันโดยใช้น้ำร้อน เป็นตัวลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ สามารถควบคุมได้ทั้งแรงดัน (Pressure) อัตราการไหล (Flow) และอุณหภูมิ (Temperature) ของก๊าซธรรมชาติ
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com