รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมน้ำมัน และก๊าซประสบการณ์กว่า 35 ปี One Stop Service ครบจบที่ สแกน อินเตอร์
ออกแบบและวางระบบท่อก๊าซ
           สแกน อินเตอร์ รับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อในอุตสาหกรรม โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซให้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อ ตามมาตรฐาน
ตัวอย่างโครงการของเรา
Project
Description

จ้างเหมาออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะทาง 168 ม. ไปยัง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ไชโย เอ็นจีวี
Project Capaicty

27,000,000 THB
Customer

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com